Direktoratet for Arbeidstilsynet ga EL og IT Forbundet fullt medhold.

Direktoratet for Arbeidstilsynet har vedtatt at avspaseringsordningen til beredskapsvaktene ved Notodden Energi skal være 1:5. – Vi oppfatter dette som en full seier, sier forbundssekretær Jarle Eide.

I mars i fjor sendte EL og IT Forbundet og NITO brev til Arbeidstilsynet om at de måtte fastsette hva som skulle
være omregningsfaktor for beredskapsvaktene ved Notodden Energi AS. Enkelt sagt: Hvor mange timer avspasering skulle vaktmannskapet ha for å gå beredskap.