Natt til 15. juni ble det enighet i meklingen om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og IT Forbundets medlemmer i selskapet OneCo Networks.

Read More

Etter mekling ble EL og IT Forbundet i natt enige med arbeidsgiverorganisasjonen Nelfo om lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 13.000 elektrikere.

(Foto: Knut Viggen/Nettverk/FriFagbevegelse)
Read More

Her er oversikten over de som er varslet tatt ut i streik fra mandag 23. mai fra vårt distrikt.

Read More

– Vi trenger betalt reisetid, sier Torkel Ulvik. Nå vil elektrikerne i EL og IT prioritere dette kravet i neste års hovedoppgjør.

Read More

Som dere kanskje kjenner til skrudde den nye regjeringa opp farten i behandlingen av «pensjon fra første krone» betraktelig.

Pensjonslovene ble endret like før jul, med virkning fra 1. januar 2022. Det er vedtatt en forskrift som gir bedriftene frist til 30. juni 2022 med å tilpasse pensjonsordningene sine til lovendringene.

Read More

1. juli avsluttes ordningen med ekstra omsorgsdager man kan få i tillegg til den doble kvoten når barnehager og skoler er korona-stengt.

Read More

Tillitsvalgte opplever å ikke få innsyn i individuelle lønnsavtaler, ut over egne medlemmer. En slik nektelse vil ofte være i strid med tariffavtalt innsynsrett, men arbeidsgiver bruker GDPR som begrunnelse for å nekte.

Read More

Et overveldende flertall stemte ja.

23 oktober gikk fristen ut for uravstemningen rundt resultatet fra LOK-meklingen. Resultatet medlemmene skulle ta stilling til var blant annet:

  • De tillitsvalgtes mulighet til å forhandle lønnsbetingelser i bedriftene styrkes. 
  • Innstramminger i bruken av innleid arbeidskraft. Det er nå slått fast at ved innleie av arbeidskraft skal dette som hovedregel skje fra andre produksjonsbedrifter og ikke bemanningsbyråer.
  • En forpliktelse av bransjen til å sørge for atskilte garderober for alle kjønn på arbeidsplassen. 
  • Forbedret vilkår for elektrikere på reiseoppdrag. Det avtalefestes at ved lange arbeidsdager skal deler av spisepausen betales og inngå i arbeidstiden
  • Det gis et generelt tillegg på 3,10 kr. i timen. 
  • Akkordtariffen styrkes 
  • Kafeer anses ikke lengre som fullgode spisesteder
  • Partene er enige om at vi fortsatt ønsker en allmenngjøring av lønnsvilkårene i bransjen

Dette har vært en lang og vanskelig forhandlingsprosess, men vi har nå et resultat som vi kan anbefale for medlemmene våre. Vi har fått viktige gjennomslag på alle de prioriterte områdene, sa forhandlingsleder og leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen, etter meklingen.

Medlemmene var enige i Andersens vurdering.

65,86 % av de stemmeberettigede deltok på uravstemningen.
86,97 % stemte ja
9,38 % stemte nei
3,65 % stemte blankt.

Direktoratet for Arbeidstilsynet ga EL og IT Forbundet fullt medhold.

Direktoratet for Arbeidstilsynet har vedtatt at avspaseringsordningen til beredskapsvaktene ved Notodden Energi skal være 1:5. – Vi oppfatter dette som en full seier, sier forbundssekretær Jarle Eide.

I mars i fjor sendte EL og IT Forbundet og NITO brev til Arbeidstilsynet om at de måtte fastsette hva som skulle
være omregningsfaktor for beredskapsvaktene ved Notodden Energi AS. Enkelt sagt: Hvor mange timer avspasering skulle vaktmannskapet ha for å gå beredskap.

Scroll Up