Artikkel
...

Etter mekling ble EL og IT Forbundet i natt enige med arbeidsgiverorganisasjonen Nelfo om lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 13.000 elektrikere.

(Foto: Knut Viggen/Nettverk/FriFagbevegelse)

– Dette har vært en lang og vanskelig forhandlingsprosess, men vi har kommet fram til et resultat som vi kan anbefale for medlemmene våre. Vi har bedret betingelsene for arbeidsreiser i bransjen, sørget for et godt lønnstillegg for våre medlemmer og styrket viktige ordninger for likestilling i bransjen, sier forhandlingsleder og leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen. 

Meklingsresultatet har en totalramme på 3,7 prosent og det er oppnådd et generelt lønnstillegg på 8,99 kroner i timen. 

Les mer: Meklers løsningsforslag, og protokoll.

– Det er usikkert hvordan prisveksten vil blir det kommende året, og det har vært viktig for oss å sikre medlemmene et skikkelig lønnstillegg, sier Andersen.

Betaling for reisetid har vært et prioritert krav fra medlemmene i dette oppgjøret. 

– Vi kan ikke legge skjul på at dette har vært et svært vanskelig punkt i forhandlingene og meklingen. Ikke minst har det vært vanskelig å skape en enighet om hvilket beregningsgrunnlag som skal ligge til grunn for eventuelle endringer. Vi har likevel fått fjernet kilometer som beregningsgrunnlag på arbeidsreiser egentid i §3H og brutt en viktig barriere ved å redusere 20 minutter til 15 minutter. 

– Med dette resultatet sier arbeidsgiverne seg også enige i at bestemmelsene om mønstring § 3H må gjennomgås skikkelig og et partssammensatt utvalg skal gjøre dette fram mot neste hovedoppgjør. 

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent og innebærer blant annet: 

  • Det gis et generelt lønnstillegg på 8,99 kr i timen.
  • Tiden som i dag må reises på egentid ved direktereiser fra hjemmet til kunde reduseres fra 20 til 15 minutter. Kilometerberegningen i bestemmelsen fjernes, og et partssammensatt utvalg skal gå gjennom bestemmelsene for reiser på egentid. 
  • Betalte reiser til og fra utenbys arbeidsoppdrag økes fra fem til sju i året. 
  • Arbeidsgiver skal nå forskuttere lønn ved sykepenger, fødsels- og svangerskapspermisjon.
  • Arbeidsgiver kan ikke lengre avtale seg bort fra separate dame og herregarderober på byggeplasser. 

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler meklingsresultatet som nå sendes på uravstemning med frist 22. juni. 

Scroll Up