Artikkel
...

Natt til 15. juni ble det enighet i meklingen om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og IT Forbundets medlemmer i selskapet OneCo Networks.

OneCo Networks er blant de største teleentreprenørbedriftene i Norge, med 1200 ansatte. Selskapet bygger og vedlikeholder mobil- og bredbåndsnettet til blant annet Telenor og Telia.

– Vi ser på dette resultatet som starten på en mer normal lønnsutvikling i bedriften. Det er nødvendig med et lønnsløft, og vi forlater meklingen med en klar forventning om at kommende oppgjør også vil bidra til dette, sier klubbleder Are Bergli Heier.

– Det har vært en meget krevende prosess og vi var nødt til å skjøte på frontfagsramma for å komme i mål, sier forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Reidunn Wahl.

Meklingsresultatet har ei ramme på 4,6 %

EL og ITs medlemmer i OneCo Networks har i flere år akseptert minimale lønnsoppgjør for å redde bedriften og arbeidsplassene. Årets resultat henter igjen noe av lønnsetterslepet som er oppstått til andre grupper i samfunnet.

For arbeidstakere i lønnsgruppe 1 og 2 gis det et flatt kronetillegg på kr 17 367,-. De høyeste tilleggene gis til arbeidstakere med 11 års ansiennitet i lønnsgruppe 3 og 4.

OneCo Networks er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. På vegne av LOs medlemmer forhandlet LO Stat, EL og IT Forbundet og representanter fra EL og IT-klubben i OneCo.

Meklingsresultatet sendes ut på uravstemning.

Scroll Up