– Vi trenger betalt reisetid, sier Torkel Ulvik. Nå vil elektrikerne i EL og IT prioritere dette kravet i neste års hovedoppgjør.

Read More

1. juli avsluttes ordningen med ekstra omsorgsdager man kan få i tillegg til den doble kvoten når barnehager og skoler er korona-stengt.

Read More

Tillitsvalgte opplever å ikke få innsyn i individuelle lønnsavtaler, ut over egne medlemmer. En slik nektelse vil ofte være i strid med tariffavtalt innsynsrett, men arbeidsgiver bruker GDPR som begrunnelse for å nekte.

Read More
Scroll Up